Höj vibrationen på en plats

Med denna guidning höjer du vibrationen på en plats, genom alla väggar, golv och tak. Du sätter även var och en av personerna som befinner sig på platsen i kontakt med sitt högre jag.