Återställning av ditt energisystem

Med denna guidade Reiki kommer du att få göra en energimässig återställning. Reikienergin kommer att återställa ditt energisystem till sin mest ideala funktion just nu. Efter denna guidning kommer du att känna dig klar, lugn, centrerad och ljuvligt avslappnad