Låt mig bara vara

Har det varit en SÅN dag? Blir allt fel? Orkar du inte göra, eller höra, någonting? Varken bra eller dåligt? Då är den Guidade Reikin …