Återställning av ditt energisystem

Med denna guidade Reiki kommer du att få göra en energimässig återställning utifrån ditt högre jag. Reikienergin fungerar som ett slags diskmedel som löser upp …