Läk chock eller trauma

Det bästa helandet är de problem som aldrig uppstår! När du är med om en chock eller ett trauma vill du gå in med Reikienergi …