Boost för fysiskt välbefinnande

Den friske har många önskningar, den sjuke bara en… När vi tappat hälsan i den utsträckning att vi inte längre kan leva det liv vi …